THE PLAYSTEAD / MEZON ONORAB

Honorable Mentions / Mezon Onorab

A hint of fall sent a chill through the air. The end of summer was ahead, but cricket was still on in Franklin Park. Pristine white uniforms that spoke in the language of gentility mixed with the varied & rough brogue of different Caribbean islands. Sometimes reggae music would float in from the cars parked in the lot. Sometimes it was calypso. Sometimes it was soca. Sometimes it would be on cassette tapes. Sometimes broadcast from Rockers on 88.9. Never in those moments did I realize that the idea of home was being kept alive.

Yon van nan lè a bay empresyon ke otòn a rive. Fen ete an te tou prè, men kriket yo te toujou la nan Franklin Park. Moun ki abiye a inifòm blan ki pale nan yon ki lang respektab mele avèk lòt ki pale diferan lòt lang Karayib yo. Gen dès fwa yo tande misik reggae ki sòti nan machin ki pake nan espas pakin nan. Pafwa se misik calypso. Pafwa se misik soca. Pafwa yo jwe misik nan kasèt. Pafwa misik la jwe nan estasyon radyo Rockers nan 88.9. Nan moman sa yo, mwen pat janm reyalise ke ide lakay yo te toujou rete an vi.

Translation : Esther Paul

Tristen Grannum, 35 Years old,
Jamaica Plain.

Ilustration: Cecilia O’Rollins.